Featured image

Pitch aholku-emailea: azaldu zure soluzioa teknizismorik gabe eta bizkortu aurkikuntza

Pitch aholku-emailea zera da: salmenta-ziklo arrunt baten hasieran, ase dezakezun premia bat izan dezaketen pertsonekin harremanetan jartzea.

Interakzio hori gerta daiteke elkarrizketa bidez, topo egitearen ondorioz edo telefonoz hitz eginda, eta aurkikuntza bizkortzea du helburu. Hau da, zure solaskideak behar duenari buruzko informazioa lortzea da helburua, bai eta pertsona hori neurriak hartzeko prest ote dagoen ebaluatzea ere.

Tailer honetan alderdi hauetan praktikatuko duzu:

 • Nola aurkeztu zure soluzioaren balioa teknizismorik gabe.
 • Nola egituratu informazioa labur-labur, solaskideak konfiantza izan dezan, hitz egiten jarraitzeko gogoa izan dezan eta bere premiak, helburuak eta erronkak adieraz diezazkizun.
 • Nola lortu horrek bigarren dei baterako edo hitzordu baterako bidea irekitzea, hartara zuk zure soluzioa haren beharretara hobeto egokitzeko.

Tailer honi esker:

 • Errazago joko duzu harira. Zure soluzioaren balioa labur-labur azaltzen ikasiko duzu, solaskidea teknizismoetan ito gabe.
 • Solaskidea limurtuko duzu, interesik ba ote duen neurtzen lagunduko dizun informazioa eman diezazun.
 • Denbora gehiago eskaini ahal izango diozu galdetzeari eta entzuteari.
 • Informazio gehiago lortuko duzu, eta horrela hobeto egokituko duzu zure soluzioa haren behar eta helburuetara.

Saioaren edukia:

 • Bi pentsamolde-mota zure soluzioaren pitch aholku-emailea egiteko orduan: doktore harroa versus kontaketa estrategikoa.
 • Informazioa kokatzea: testuingurua, zure asmoa, hartzailea eta mezua.
 • Hiru modu, salmenta-ziklo arrunt bateko lehen harremanetan pitch baten informazioa egituratzeko (banakako eta binakako praktika).
 • Azken gogoeta eta amaiera.

Aurreko edizioak »»