Featured image

R lengoaiaren bidezko programazioa (aurreratua)

Ikastaro hau "R lengoaiako programazioaren hastapenak" ikastaroaren jarraipena da.

R lengoaiaren bidezko programazio aurreratuaren inguruko alderdiak landu nahi dituzten profesional eta ikertzaileentzako ikastaroa. R lengoaia asko erabiltzen da programazio estatistikoan, ikasketa automatikoan eta datu-zientzian.

 

Helburua

Ikastaroaren helburua da software libreko tresna horrek datuak erabiltzeko zer aukera eta zer abantaila dituen ikastea, besteak beste datuak biltegiratzeko, berreskuratzeko, datu-egiturak sortzeko, eta taula eta grafiko estatistikoak egiteko, eta, horretaz gain, R lengoaia erabiliz txostenak, artikuluak eta aurkezpenak egiteko.

 

Norentzat

R programa ezagutzeko eta tresna hori programazioan, estatistikan eta matematikan erabiltzeko interesa duten hainbat arlotako profesional eta ikertzaileentzat. Estatistika deskriptiboari buruz zerbait jakitea komeni da.

 

Gomendioa

Aldez aurretik sarrerako ikastarora joatea: R lengoaiako programazioaren hastapenak.

 

Egitaraua

Taulak bateratzea:

 • Antzekoak diren taulak bertikalki nahiz horizontalki bateratzea.
 • Taula bat beste bateko informazioarekin osatzea.
 • Taula bat baino gehiagotako elementu komunak hautatzea.
 • Taula bat baino gehiagotako elementu komunak eta ez-komunak hautatzea.

Iragazkiak erabiltzea:

 • Zenbakizkoak ez diren aldagaien bidezko iragazki sinpleak.
 • Zenbakizko aldagaien bidezko iragazki sinpleak.
 • Zenbakizko aldagaiak eta zenbakizkoak ez direnak erabiliz egindako iragazkiak.
 • Aldagai-klasearen araberako iragazkiak.
 • Aldagai bateko elementu desberdinen kopuruaren araberako iragazkiak.
 • Bikoiztuak ezabatzea.
 • Beste taula bateko aldagaiak erabiliz iragaztea.
 • Beste taula bateko errenkadak erabiliz iragaztea.
 • Beste taula bateko elementuak erabiliz iragaztea.
 • Balio esklusiboak.

Datuen tratamendu aurreratua:

 • Data bateko elementuak erauztea.
 • Asteko eguna gehitzea.
 • Aldagaiak beste aldagai batzuen arabera aldatzea.
 • Datu-gehitze sinpleak.
 • Zenbait aldagairen bidez datuak gehitzea.
 • Datu-gehitzeen grafiko aurreratuak.
 • Gehitze bat baino gehiago bateratzea.
 • Aldagaiekin egindako eragiketak.
 • Aldagaietako karaktereak aldatzea.
 • Taulen normalizazio sinplea.
 • Taulen normalizazio konposatua.
 • Normalizazioak zuzentzea.
 • Taulen bertikalizazioa.

Muturreko datuak:

 • Definizioa.
 • Ez tratatzeagatik sortzen diren arazoak.
 • Muturreko datuak detektatzea: Grafikoen bidez. Muturreko datuak erauztea. Muturreko datuak barnean hartzen dituzten behaketak zehaztea. Muturreko datuen balioak erauztea.
 • Muturreko datuak tratatzea: Behaketak ezabatzea. NA bihurtzea. Dummy aldagai berriak modu masiboan sortzea. Banakako tratamendua.

Galdutako balioak.

 • Galdutako balioen kuantifikazioa: Totala. Aldagaien araberakoa. Behaketen araberakoa.
 • Galdutako balioen analisi grafikoa.
 • Galdutako balioak aldagaiaren arabera ezabatzea.
 • Galdutako balioak masiboki ezabatzea.
 • Galdutako balio asko dituzten aldagaiak ezabatzea.
 • Balio estatistikoen araberako egozpena (media, moda, mediana).
 • Egozpen anizkoitzeko metodoak
 • Egozpen-modeloak sortzea.

Aurreko edizioak »»